• Amicoat
 • SupportBrain®
 • My Redmine
 • LED ทรงหัวกระสุน
 • ซาบารุ KW300 อุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สะดวกสบาย
 • MIZUMO AGX
 • EXGEL Cushion
 • Metal Grid A
 • Hydro Vanguard
 • ระบบกําจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE
 • Easy Jet
 • Steam Changer
 • Liberty Pansy
 • Liberty Himawari
 • ระบบสนับสนุนการบริการด้าน
      อาหารครบวงจร

นวัตกรรมระดับโลกที่จังหวัดมาเนะภูมิใจนำเสนอ

จังหวัดชิมาเนะนั้นเป็นจังหวัดตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น อันซึ่งเป็นสถานที่ที่วัฒนธรรมการผลิต (Monozukuri) มีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลาเนิ่นนาน

ในจังหวัดชิมาเนะนั้นมีบริษัทชั้นยอดในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม IT ฯลฯ ซึ่งมีการสืบทอดจิตวิญญาณของช่างฝีมือที่ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงต่อเนื่องมา ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นออกมาสู่ตลาดโลกได้

เราได้ทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่จังหวัดชิมาเนะภูมิใจนำเสนอมาไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้

มาร่วมผลิตคุณค่าใหม่ไปพร้อม ๆ กับบริษัทจากจังหวัดชิมาเนะ