ชิมาเนะเมืองแห่งวัฒนธรรมการผลิต Monozukuri

  • Top Page
  • ชิมาเนะเมืองแห่งวัฒนธรรมการผลิต Monozukuri

ชิมาเนะ ดินแดนแห่งทวยเทพ

จังหวัดชิมาเนะตั้งอยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่น ลักษณะเป็นจังหวัดที่มีความแคบเป็นแนวยาว วัดความยาวได้ประเมาณ 200 กม. จากตะวันออกไปตะวันตก เป็นที่กล่าวขานกันมานานว่าเป็นบ้านเกิดของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่ถูกเขียนอยู่ในพงศาวดาลญี่ปุ่น “โคจิกิ” ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้า “อิซูโมะ ไทฉะ” ซึ่งเป็นศูนย์รวมพลังระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเทพเจ้า “Yaoyorozu no kami” จากทั่วประเทศญี่ปุ่นจะมารวมตัวกันในเดือนตุลาคมทุกปีของปฏิทินจันทรคติ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากญี่ปุ่นและต่างประเทศมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปีและถูกรู้จักในฐานะ "ดินแดนแห่งทวยเทพ"

“ชิมาเนะ ดินแดนแห่งทวยเทพ

ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชิมาเนะ

จังหวัดชิมาเนะมีสนามบินทั้งหมด 3 แห่ง ซึ่งเมืองมัตสึเอะนั้นอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเดินทางจากสนามบินอิซุโมะด้วยรถยนต์โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เวลาที่ใช้ในการเดินทางเมื่อออกเดินทางจากเมืองใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นสู่จังหวัดชิมาเนะ (สนามบินอิซุโมะ)

  • ออกเดินทางจากโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) ใช้เวลาประมาณ 85 นาที
  • ออกเดินทางจากโอซาก้า (สนามบินอิตามิ) ใช้เวลาประมาณ 55 นาที
  • ออกเดินทางจากฟุกุโอกะ (สนามบินฟุกุโอกะ) ใช้เวลาประมาณ 65 นาที
ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชิมาเนะ

วัฒนธรรมการผลิต (Monozukuri) ที่สืบทอดกันมาในชิมาเนะ

จังหวัดชิมาเนะได้พัฒนาวัฒนธรรมการผลิต (Monozukuri) ที่มีเอกลักษณ์ขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ
งานฝีมือแบบดั้งเดิมที่มีความสวยงาม ละเอียด ประณีต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความจริงจังและความอุตสาหะของชาวจังหวัดชิมาเนะได้ถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก และวัฒนธรรมการผลิต (Monozukuri) เหล่านี้ก็ได้ถูกสืบทอดผ่านช่างฝีมือที่มีทักษะสูงต่อเนื่องมาจนเป็นวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้

ตัวอย่างเช่น “Yasuki Speciality Steel” ซึ่งเป็นเหล็กกล้าชนิดพิเศษระดับสูงซึ่งถูกผลิตขึ้นในจังหวัดชิมาเนะและได้ถูกส่งออกไปยังทั่วโลกนั้น เป็นที่รู้จักในฐานะเหล็กกล้าพิเศษที่มีคุณภาพสูงอย่างโดดเด่นทั้งในด้านความแข็งและความทนทาน ฯลฯ เมื่อเทียบกับเหล็กกล้าชนิดอื่น ๆ ซึ่งที่มาของชื่อเหล็กกล้าพิเศษชนิดนี้นั้น ก็มาจากชื่อสถานที่ “Yasuki” ซึ่งอยู่ภายในจังหวัดชิมาเนะนั่นเอง

จังหวัดชิมาเนะจึงถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรมนุษย์และบริษัทต่าง ๆ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการผลิต (Monozukuri) และปรารถนาที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าให้กับโลกอย่างแท้จริง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น "เมืองแห่งวัฒนธรรมการผลิต (Monozukuri)" ที่ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและบริการที่ยอดเยี่ยมเป็นจำนวนมากนั่นเอง

วัฒนธรรมการผลิต (Monozukuri) ที่สืบทอดกันมาในชิมาเนะ
ในจังหวัดชิมาเนะนั้น ได้พัฒนาวิธีการผลิตเหล็กที่เป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า “การตีเหล็กทาทาระ” ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และถือได้ว่าจังหวัดชิมาเนะเคยเป็นพื้นที่ในการผลิตวัสดุที่ใช้ในการผลิตดาบญี่ปุ่นชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

บ้านเกิดของภาษาโปรแกรมมิ่ง “Ruby”

ภาษาโปรแกรมมิ่ง "Ruby" ซึ่งมีต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นนั้น ถูกพัฒนาขึ้นโดยคุณมัตสึโมโตะ ยูกิฮิโระ (Yukihiro Matsumoto) ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดชิมาเนะ ด้วยเหตุนี้ ภายในจังหวัดชิมาเนะจึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นของกลุ่มชุมชนด้านไอที (IT Community) หลายแห่ง ที่มีภาษา Ruby เป็นศูนย์กลาง และยังเป็นการดึงดูดบริษัทด้าน IT ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตเมืองโตเกียวอีกด้วย

โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาทั้งจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และสถาบันการศึกษานั้น ก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมถึงงาน "Ruby World Conference" ซึ่งเป็นงานระดับโลกที่จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งนั้น ก็ถูกจัดขึ้นทุกปีในเมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะด้วย

จังหวัดชิมาเนะเองก็จะยังคงพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรม IT ภายในจังหวัด เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชั้นสูงด้าน IT หรือการบ่มเพาะสะสมวิศวกรด้าน IT ที่ยอดเยี่ยมภายในจังหวัด เป็นต้น

บ้านเกิดของภาษาโปรแกรมมิ่ง “Ruby”
ผู้พัฒนาภาษาโปรแกรมมิ่งแบบโอเพนซอร์สที่มีจุดกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่น “Ruby” และกำลังถูกใช้งานจากผู้คนทั่วโลกนั้น อาศัยอยู่ที่จังหวัดชิมาเนะ