เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

  • Top Page
  • เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอดจากภายในจังหวัดชิมาเนะ

ในจังหวัดชิมาเนะนั้นนอกจากจะมีธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การผลิตเช่นการแปรรูปโลหะ การแปรรูปเรซิน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ รวมตัวอยู่มากมายแล้ว อุตสาหกรรมด้านไอทีก็เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนามากขึ้นเช่นกัน
ในบรรดาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและบริการที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายในจังหวัดนั้น มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งเราได้ทำการสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวสู่ระดับสากลโดยเฉพาะ โดยทำการเผยแพร่ในรูปแบบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Monozukuri) อุตสาหกรรมไอที และธุรกิจด้านการบริการภายในจังหวัดชิมาเนะกับธุรกิจระดับนานาชาติ

ฝ่ายส่งเสริมแบรนด์ชิมาเนะ (Shimane Brand Promotion Division)เกี่ยวกับสำนักงานสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศ (Overseas Expansion Support Office)

เว็บไซต์นี้ถูกดำเนินการโดย สำนักงานสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมแบรนด์ชิมาเนะ แผนกการค้าอุตสาหกรรมและแรงงาน จังหวัดชิมาเนะ สำนักงานของเราได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างล่างนี้ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจในจังหวัดชิมาเนะ ได้ขยายกิจการเติบโตมากยิ่งขึ้นผ่านการนำพอธุรกิจเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงอย่างประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

Shimane Business Support Office (Bangkok Thailand)

หลังจากที่ทำการก่อตั้งสำนักงาน Shimane Business Support Office (Bangkok Thailand) ในปี ค.ศ. 2014สำนักงานได้ดำเนินการในฐานะฐานสนับสนุนภาคธุรกิจให้ไปยังระดับสากล สำนักงานสามารถให้คำปรึกษาต่าง ๆ กับธุรกิจที่มาจากจังหวัดชิมาเนะเพื่อพัฒนาช่องทางการขายในประเทศไทยและตลาดอาเซียน ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ท้องถิ่น การหาคู่ค้าทางธุรกิจ การสนับสนุนการเจรจาทางธุรกิจ รวมไปถึงการแนะนำผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

Shimane Business Support Office

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Knowledge Xchange (KX), KMUTT

ในปี ค.ศ. 2021 แผนกการค้าอุตสาหกรรมและแรงงานจังหวัดชิมาเนะได้ตกลงเซ็นสัญญาความร่วมมือ MOU กับ Knowledge Xchange (KX), KMUTT ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนธุรกิจ SME ภายในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 และได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ 1 ท่านจากจังหวัดไปสังกัดอยู่ในโต๊ะญี่ปุ่น (Japan Desk) ที่อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเราได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SME ภายในจังหวัดชิมาเนะ และภายในประเทศไทย

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Knowledge Xchange (KX), KMUTT

การออกงานนิทรรศการแสดงสินค้าในประเทศกลุ่มอาเซียน

สำนักงานสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศได้ทำการออกงานนิทรรศการแสดงสินค้าในประเทศกลุ่มอาเซียนพร้อม ๆ กับธุรกิจในจังหวัดชิมาเนะหลายบริษัท โดยออกงานปีละ 1 ครั้ง และเป็นนิทรรศการแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้าน Health Care หรือ ธุรกิจด้านการแปลรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ฯลฯ

การออกงานนิทรรศการแสดงสินค้าในประเทศกลุ่มอาเซียน

ศูนย์สนับสนุนธุรกิจต่างประเทศชิมาเนะ (เมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ)

จังหวัดชิมาเนะ มูลนิธิส่งเสริมอุตสาหกรรมชิมาเนะ (Shimane Industrial Promotion Foundation) และ JETRO ประจำจังหวัดชิมาเนะ ได้จัดตั้งสำนักงานขึ้นร่วมกันที่ชั้น 5 ของศูนย์ส่งเสริมเทศบาลจังหวัดชิมาเนะ เพื่อให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านการให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อการขยายธุรกิจในต่างประเทศสำหรับธุรกิจในจังหวัดชิมาเนะ

ศูนย์สนับสนุนธุรกิจต่างประเทศชิมาเนะ
【ติดต่อสอบถาม】
Shimane Prefecture Government, Department of Commerce, Industry and Labor, Shimane Brand Promotion Division, Overseas Expansion Support Office, Overseas expansion second group

8-3 Tonomachi, Matsue-shi, Shimane-ken, 690-0887 JAPAN
Shimane Municipal Promotion Center 5F
Shimane Overseas Business Support Center

TEL:(0853)22-5303
FAX:(0852)22-6750

Eメール:kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp