ข้อมูลมาใหม่และอีเวนท์

บริษัทจากจังหวัดชิมาเนะ 6 บริษัท นำเสนอ Presentation, ผู้ประสงค์เจรจาธุรกิจจากฝั่งประเทศไทยกว่า 70 ราย
จัดงานจับคู่เจรจาธุรกิจที่กรุงเทพฯ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2023 สำนักงานสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมแบรนด์ชิมาเนะ ร่วมกับ Knowledge Xchange (KX), KMUTT จัดงานจับคู่เจรจาธุรกิจในหัวข้อ เทคโนโลยีและบริการสำหรับดูแลผู้สูงอายุ ณ ตึก Knowledge Xchange (KX) กรุงเทพฯ
โดยผู้เข้าร่วมเป็นธุรกิจ SME จากจังหวัดชิมาเนะทั้งหมด 6 บริษัท และมี 3 บริษัท จากผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้นำเสนอ Presentation ณ สถานที่จัดงานจริง ในส่วนผู้เข้าร่วมงานฝั่งธุรกิจจากประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีกว่า 80 รายที่เข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงานจริง และกว่า 160 รายที่เข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากประชากรประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุที่สูงขึ้น ทำให้การนำเสนอ Presentation ได้รับความสนใจจากธุรกิจจากฝั่งประเทศไทยเป็นอย่างสูง ซึ่งผลตอบรับนั้นมีจำนวนผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับธุรกิจจากจังหวัดชิมาเนะทั้ง 6 บริษัท รวมมากกว่า 70 ราย

ธุรกิจที่เข้าร่วมงานจากจังหวัดชิมาเนะ

Kaji Co., Ltd.
Kishi Engineering Co., Ltd.
Canvas Inc.
Tanabe Co., Ltd.
Morzwell Co., Ltd.
Liberty Solution Co., Ltd.

เกี่ยวกับ Knowledge Xchange (KX), KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 โดยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด 3 อันดับแรกด้านวิศวกรรมศาสตร์ และยังมุ่งเน้นไปที่ศาสตร์แขนงด้าน IT เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สำหรับชื่อมหาวิทยาลัยนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งมีพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
Knowledge Xchange (KX) ซึ่งเป็นสถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้น เป็นองค์กรสนับสนุนสำหรับความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และรัฐบาล โดยได้มีการสนับสนุนธุรกิจ SME มาแล้วมากกว่า 3,000 รายนับตั้งแต่ก่อตั้งมา
แผนกการค้าอุตสาหกรรมและแรงงาน จังหวัดชิมาเนะ ซึ่งมีสำนักงานสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมแบรนด์ชิมาเนะ สังกัดอยู่นั้น ได้ทำการลงนามสัญญาความร่วมมือ MOU กับ Knowledge Xchange (KX) เมื่อปี ค.ศ. 2021 และได้ดำเนินการจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเป็น 1 ในแผนงานสนับสนุนให้ธุรกิจในจังหวัดชิมาเนะได้ขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย และประเทศกลุ่มอาเซียน

ติดต่อสอบถาม

Overseas Expansion Support Office, Shimane Prefectural Government
kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp