อุปกรณ์จัดการสิ่งปฏิกูลอัตโนมัติ

Liberty Himawari

ดูดสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาด และเป่าแห้งโดยอัตโนมัติ
ลดภาระงานของผู้ดูแลได้เป็นอย่างมาก และยังปกป้องศักดิ์ศรีของผู้รับการดูแลด้วย

ผลิตโดยบริษัท Liberty Solution Co., Ltd.

“การดูแลด้านการขับถ่าย” ซึ่งเป็นภาระที่ใหญ่ที่สุดในการบริบาล

การดูแลด้านการขับถ่ายเป็นงานด้านการบริบาลที่ร่างกายผู้ให้การบริบาลต้องรับภาระอย่างมากงานหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้า, ผ้าอ้อม ฯลฯ รวมถึงการดูแลขณะเคลื่อนย้ายร่างกายของผู้รับการบริบาล ฯลฯ
โดยเฉพาะการบริบาลที่บ้านนั้น มักพบปัญหาต่างๆ เช่น ผู้ให้การบริบาลไม่สามารถออกไปไหนได้นานเป็นเวลานาน การอดนอนเพราะต้องดูแลในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าในการบริบาลได้

นอกจากนี้ มีหลายกรณีที่ผู้ได้รับการบริบาลรู้สึกไม่สบายทางด้านจิตใจ สุดท้ายแล้วจึงเป็นการสร้างภาระหนักทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับทั้งสองฝ่าย

ผลิตภัณฑ์ Liberty Himawari
ขอเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ไขการบริบาลด้านการขับถ่าย

  1. วัสดุชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของปัสสาวะ ช่วยลดเวลาในการบริบาลด้านการขับถ่าย
  2. สามารถดูดสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาด และเป่าแห้งโดยอัตโนมัติจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ
  3. ช่วยบรรเทาความทุกข์ทางจิตใจของผู้รับการบริบาล และลดภาระงานของผู้ให้การบริบาล
Liberty Himawari

จุดเด่นและการใช้งานผลิตภัณฑ์ Liberty Himawari

ผลิตภัณฑ์ Liberty Himawari ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการบริบาล ซึ่งสร้างภาระหนักให้ทั้งด้านจิตใจและร่างกาย
เซ็นเซอร์จะทำการตรวจจับสิ่งปฏิกูลและดูด ทำความสะอาด รวมถึงทำการเป่าแห้งโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ด้วยวัสดุซิลิโคนที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะและมีความปลอดภัยเป็นเลิศซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะของเรานั้น สามารถลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของปัสสาวะและน้ำได้เป็นอย่างมาก ซึ่งไม่เพียงจะเป็นการลดภาระงานการบริบาล แต่ยังสามารถปกป้องศักดิ์ศรีของผู้ได้รับการบริบาลด้วย

ข้อดีของการใช้ผลิตภัณฑ์ Liberty Himawari

1.ป้องกันการรั่วซึมของปัสสาวะและน้ำ และลดเวลาในการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งได้อย่างมาก

เซ็นเซอร์ภายในถ้วยซิลิโคน (Cup Unit) จะทำการตรวจจับสิ่งปฏิกูลและทำการชำระโดยอัตโนมัติ

ส่วนถ้วยซิลิโคน (Cup Unit) ที่สัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง ถูกผลิตโดยใช้ซิลิโคนชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติยึดเกาะดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการรั่วซึมของปัสสาวะและน้ำ ซึ่งสามารถใช้งานเป็นเวลานานได้อย่างไร้กังวล และผลิตภัณฑ์ยังสามารถดำเนินการชำระการขับถ่ายได้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะที่ผู้ให้การบริบาลเข้านอนพักผ่อน หรือออกไปข้างนอก

ป้องกันการรั่วซึมของปัสสาวะและน้ำ และลดเวลาในการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งได้อย่างมาก

2.ชำระทำความสะอาดและเป่าแห้งโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

ตรวจจับสิ่งปฏิกูลและดูด ทำความสะอาด และเป่าแห้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งพบได้บ่อยจากการใช้ผ้าอ้อมในการบริบาล

วัสดุซิลิโคนชนิดพิเศษของส่วนถ้วย (Cup Unit) เป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งถูกใช้สำหรับผลิตเต้านมเทียมด้วย คุณจึงสามารถวางใจได้แม้ผู้รับการบริบาลจะสวมใส่เป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำ (กันน้ำ) ที่ดีเยี่ยม

ชำระทำความสะอาดและเป่าแห้งโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

3.ดูแลง่าย ลดภาระทั้งทางร่างกายและจิตใจ

หลังจากผลิตภัณฑ์ชำระดูดสิ่งปฏิกูลแล้ว จะทำการแยกกลิ่น ของเสีย และของเหลวออกจากกัน ซึ่งสามารถป้องกันการอุดตันเนื่องจากการไหลย้อนกลับของสิ่งปฏิกูลได้

ไม่เพียงแต่สามารถลดภาระเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาประจำวันเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยลดภาระทางร่างกายและจิตใจซึ่งเกิดจากโอกาสที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลน้อยลงเป็นอย่างมาก และในบางกรณีจะส่งผลไปสู่การเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานในองค์กรด้วย

นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระทางจิตใจของผู้ได้รับการบริบาลอีกด้วย

ดูแลง่าย ลดภาระทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Liberty Himawari แก่บุคคลเหล่านี้

1.ผู้ประกอบธุรกิจการด้านแพทย์และสวัสดิการ

ผู้ประกอบธุรกิจการด้านแพทย์และสวัสดิการ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราสามารถจัดการกับการขับถ่ายได้โดยอัตโนมัติ จึงสามารถลดเวลาที่ใช้ของผู้บริบาลและยังมีประสิทธิภาพในด้านสุขอนามัยในแง่ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากการใช้ผ้าอ้อม ฯลฯ ได้ด้วย

นอกจากนี้การการนำผลิตภัณฑ์ Liberty Himawari เข้ามาใช้งานนั้น คาดหวังได้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านธุรกิจด้วย เช่น การลดอัตราการลาออกจากงาน

2.ผู้ที่ให้การบริบาลที่บ้าน

ในประเทศจีนมีกรณีตัวอย่างของการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้งานมาก ความต้องการผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ครอบครัวที่ต้องการนำเข้ามาใช้เพื่อผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์ยังมีความต้องการอย่างสูงจากครอบครัวของคนพิการอีกด้วย ซึ่งการที่สามารถปกป้องรักษาสุขภาพและศักดิ์ศรีของผู้รับการบริบาลได้นั้น สามารถสืบเนื่องไปยังการเพิ่มคุณภาพชีวิตการบริบาลให้สูงขึ้นได้

▶ ตัวอย่างการใข้งาน

ผู้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง

ผู้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง

ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

กรณีที่คุณเป็น "สถานสวัสดิการขนาดใหญ่" หรือ “ผู้สูงอายุที่กำลังให้การบริบาลผู้สูงอายุด้วยกัน" ฯลฯ ซึ่งต้องการลดภาระการบริบาลให้มากยิ่งขึ้นนั้น…

ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งกว่า Liberty Himawari

Liberty Decalt EZ

ฟังก์ชั่นในตัวเครื่อง

  • ระบบจ่ายน้ำและระบายน้ำแบบอัตโนมัติ ซึ่งผลิตภัณฑ์จะทำการจ่ายน้ำและบำบัดน้ำเสียให้โดยอัตโนมัติ
  • แผงสัมผัสแบบ LCD ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานและปริมาณความจุของถังได้อย่างรวดเร็ว
  • ถ้วย (Cup Unit) ที่มีติดตั้งถุงลม Airbag แบบ Built In ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะให้มากขึ้น
  • ถ้วย (Cup Unit) ที่บางลง สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ง่ายขึ้น
Liberty Decalt EZ

หมดความจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำดีและนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้ง

ผลิตภัณฑ์ Liberty Descartes สามารถชำระล้างทำความสะอาดโดยอัตโนมัติด้วยหัวฉีดน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถล้างสิ่งปฏิกูลลงในท่อน้ำทิ้ง ฯลฯ โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระการบำรุงรักษารายวันได้เป็นอย่างมาก
ถึงแม้จะมีความจำเป็นต้องมีงานก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและระบายน้ำ แต่เนื่องจากไม่ใช่งานก่อสร้างขนาดใหญ่ จึงสามารถติดตั้งในครัวเรือนทั่วไปและสามารถลดต้นทุนได้ สำหรับสถานที่ใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ก็จะสามารถลดต้นทุนการติดตั้งให้ต่ำที่สุดได้โดยทำการติดตั้งหัวจ่ายน้ำและระบายน้ำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง

หมดความจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำดีและนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้ง

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัท Liberty Solution เป็นผู้ผลิต

พวกเราคือผู้ผลิต บริษัท Liberty Solution Co., Ltd.

เปลี่ยนแปลงปัจจุบัน และเชื่อมต่อสู่ความสุขเกษมเปรมปรีดิ์

อนาคตของการบริบาลนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมาก
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงทั่วโลกด้วย อุปกรณ์การบริบาลเองนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
นอกจากการปรับปรุงเทคโนโลยีในแง่ของประสิทธิภาพและการใช้งานแล้ว คำถามคือเราจะเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของผู้คนได้มากแค่ไหนผ่านการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการบริบาลอย่างใกล้ชิด

ผลิตภัณฑ์ Liberty Himawari และ Descartes นั้นได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากลโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดูแลการขับถ่ายซึ่งสร้างภาระหนักให้กับจิตใจและร่างกายและเพิ่มคุณภาพให้สูงขึ้น

พวกเรา Liberty Solution จะเดินไปสู่อนาคตที่มีความแน่นอนเพื่อสนับสนุนทั้งผู้ที่ได้รับการบริบาลรวมถึงผู้ให้การบริบาลทั่วโลกต่อไป

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการขยายขนาด

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท Liberty Solution Co., Ltd.
เว็บไซต์บริษัท http://www.liberty-so.com/en/
เนื้อหากิจการ วิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ด้านการบริบาลและสวัสดิการ
ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. 2013
เงินทุนจดทะเบียน 10,000,000 เยน
จำนวนพนักงาน 8 คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp

Liberty Solution Co., Ltd.