แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและรสชาติอาหาร

ระบบสนับสนุนการบริการด้าน
อาหารครบวงจร

สำหรับผู้ประกอบการสถานบริบาล สถานสงเคราะห์ผู้พิการ และโรงพยาบาล
เราขอนำเสนอ Know How ด้านการประหยัดแรงงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของการดำเนินงานในครัว

ผลิตโดย บริษัท Morzwell Co., Ltd.

คุณมีข้อกังวลเหล่านี้ในครัวของสถานบริการของคุณหรือไม่ ?

พนักงานหลายคนไม่พอใจกับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลมาเป็นเวลานาน

 • ปริมาณงานต่อคนมีมาก
 • กระบวนการทางธุรกิจมีความซับซ้อน
 • ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน
 • หาเวลาหยุดพักผ่อนได้ยาก
 • ค่าจ้างน้อย
พนักงานหลายคนไม่พอใจกับการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลมาเป็นเวลานาน

ความเสี่ยงด้านสุขอนามัยสูง
ต้นทุนการจัดการเพิ่มขึ้น

 • กังวลความเสี่ยงที่จะเกิดอาหารเป็นพิษ
 • ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสุขอนามัยสูง
 • ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมพนักงาน
ความเสี่ยงด้านสุขอนามัยสูง

ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจ

 • เมนูอาหารซ้ำซากจำเจ
 • ไม่สามารถรับประทานได้อย่างเอร็ดอร่อย
 • อาหารที่เสิร์ฟเย็นชืด
ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจ

คุณสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วย Know How เอกสิทธิ์เฉพาะของ Morzwell

ระบบสนับสนุนบริการอาหารแบบครบวงจร
ที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการจัดการครัวคืออะไร

ในประเทศญี่ปุ่น เราได้พัฒนาบริการให้คำปรึกษาด้านงานครัวเกี่ยวกับ "การจัดการครัวที่ดีและมั่นคงด้วยแรงงานคนจำนวนน้อย" และ "การปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและพนักงาน" ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเรายังได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมากจากลูกค้าของเรา

เราให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน เช่น การประหยัดแรงงาน, Digital Transformation, ข้อเสนออุปกรณ์, การใช้ทรัพยากรมนุษย์, การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ฯลฯ และมอบ Know How ที่เป็นประโยชน์สำหรับการแก้ปัญหาด้านการจัดการและวิธีการจัดการที่มั่นคง

ที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการจัดการครัวคือ

4 เหตุผลที่ควรเลือกผลิตภัณฑ์บริการของเรา

1.การจัดการสุขอนามัยที่สมบูรณ์แบบด้วยการปรุงอาหารแบบสุญญากาศ

ถึงแม้ว่าบริการจัดส่งอาหารหลายแห่งจะมีการอุ่นและปรุงอาหารก่อนบรรจุหีบห่อ แต่บริษัทของเราแนะนำ "วิธีการปรุงอาหารแบบสุญญากาศ" ที่ทำการอุ่นและปรุงอาหารหลังจากการบรรจุหีบห่อ ทำให้โอกาสเกิดอาหารเป็นพิษใกล้เคียงกับศูนย์มากที่สุด
ที่โรงงานผลิตที่ได้รับการรับรอง HACCP เราได้ติดตั้งเตาปรุงอาหารและฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงซึ่งสามารถปรุงและฆ่าเชื้ออาหารได้ในเวลาเดียวกัน และด้วยการจัดการอุณหภูมิในระดับหน่วย 1°C และจัดการเวลาในการทำความร้อนที่เหมาะสมอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับแต่ละส่วนผสม เราจึงสามารถดึงคุณสมบัติให้โดดเด่นได้ทั้งด้านความอร่อยและด้านความปลอดภัยที่สูง

การจัดการสุขอนามัยที่สมบูรณ์แบบด้วยการปรุงอาหารแบบสุญญากาศ

2.ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเครื่องอุ่นร้อนและแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในครัว

เราได้พัฒนา “Reheat Warmer Cabinet” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเรา ซึ่งช่วยให้คุณเสิร์ฟอาหารปรุงร้อนและมีรสชาติที่อร่อยได้โดยการแช่เย็นจานอาหารที่ได้จัดส่วนผสมลงจานไว้ล่วงหน้า และดำเนินการอุ่นร้อนและเพิ่มความชื้นอัตโนมัติด้วยตัวตั้งเวลา
เนื่องจากงานจัดเตรียมจานสามารถทำได้ก่อนกำหนดเสริฟอาหาร 24 ชั่วโมง จึงทำให้มีช่วงเวลาที่พนักงานยุ่งมาก (peak time) ลดลงเหลือศูนย์ได้ และยังมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในครัวได้อีกด้วย

ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเครื่องอุ่นร้อนและแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในครัว

3.ทำให้ต้นทุนการจัดการครัวเสถียรภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาหารพร้อมรับประทานที่ราคาไม่แพงอาจมีปริมาณแคลอรีและคุณค่าทางโภชนาการที่ต่ำ ซึ่งมีกรณีที่อาจส่งผลให้ผู้พักอาศัยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น และส่งผลทำให้สถานบริการเกิดการขาดทุนเป็นจำนวนมาก
ด้วยการจัดเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เราสามารถรักษาสุขภาพของผู้พักอาศัยและปรับปรุงรายได้ของสถานบริการในระยะยาว และมอบ Know How เพื่อการจัดการสถานบริการอย่างมีเสถียรภาพ

ทำให้ต้นทุนการจัดการครัวเสถียรภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

4.สถานบริการสามารถมุ่งเน้นการบริหารจัดการงานไปที่งานหลัก ๆ ได้

บริษัทของเรามีทำสัญญากับสถานบริการกว่า 1,500 แห่งในญี่ปุ่น ซึ่งเรามีความรู้ความชำนาญในการลดภาระงานในสถานที่จริงด้วยการส่งมอบส่วนผสมปรุงสุกสุญญากาศที่ควบคุมคุณค่าทางโภชนาการให้กับสถานบริการ
ด้วยการลดกำลังแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเสิร์ฟอาหาร คุณสามารถมุ่งเน้นการบริหารจัดการไปที่งานอื่นๆ และปรับปรุงคุณภาพการบริการทั่วทั้งสถานบริการได้

สถานบริการสามารถมุ่งเน้นการบริหารจัดการงานไปที่งานหลัก ๆ ได้

ผลิตภัณฑ์บริการของเราเป็นที่ชื่นชมของผู้ดำเนินการสถานที่เหล่านี้

สถานบริบาล สถานสงเคราะห์ผู้พิการ
สถานบริบาล สถานสงเคราะห์ผู้พิการ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล ( ไม่รวมโรงพยาบาลฉุกเฉิน )

เสียงจากลูกค้า

“ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติอาหารดีขึ้น!”

(ผู้จัดการสถานบริบาล)

เมื่อก่อนผู้พักอาศัยมักมีเสียงบ่นว่า “อาหารแข็งจนใช้ตะเกียบจิ้มไม่ได้” แต่หลังจากที่พนักงานของสถานบริการได้ทดลองและชิมอาหาร "Rakumori” ของ Morzwell และรู้สึกได้ว่า "สิ่งนี้จะต้องถูกใจผู้พักอาศัยอย่างแน่นอน" จึงนำผลิตภัณฑ์บริการเข้ามาใช้ในสถานบริการในปี 2020 และยังเป็นสิ่งผลักดันให้นำวิธีการแพ็คอาหารสุญญากาศที่มีความปลอดภัยสูงเข้ามาใช้งานด้วย

เมื่อเราลองทำแบบสอบถามหลังจากนำ Rakumori เข้ามาใช้งาน ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า "รสชาติอาหารดีขึ้น" เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้สีหน้าของผู้พักอาศัยดูสดใสขึ้นขณะรับประทานอาหาร และยังรู้สึกได้ว่าพวกเขามีบทสนทนาระหว่างกันมากขึ้น และเรายังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่บริบาลว่าผู้พักอาศัยบางท่านแข็งแรงขึ้นซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารที่มากขึ้น

ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติอาหารดีขึ้น!

“การแช่เย็นทำให้การทำงานง่ายขึ้น!”

(พนักงานครัวสถานบริบาล)

เราได้เปลี่ยนมาใช้ “Rakumori” ของ Morzwell ในปี 2017 ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยใช้บริการของที่อื่นที่คล้ายกัน คือบริการส่งเครื่องเคียงอาหารมาให้สถานบริการ แต่เครื่องเคียงที่ถูกส่งมาถึงนั้นจะอยู่ในสภาพถูกแช่แข็ง ดังนั้นเราจึงต้องใช้เวลาในการละลายน้ำแข็งเพิ่ม ยิ่งไปกว่านั้นเรามักจะล้มเหลวในการละลายน้ำแข็งและการให้ความร้อนที่ไม่เพียงพอ
“Rakumori” ของ Morzwell นั้นถูกจัดส่งมาในแบบแช่เย็น ดังนั้นเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่ต้องทำคือเพียงแค่เก็บไว้ในตู้เย็นเท่านั้น ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการเป็นอย่างมาก และยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้พักอาศัยว่า "อาหารไม่แห้งและมีรสสัมผัสที่ดีมาก"

การแช่เย็นทำให้การทำงานง่ายขึ้น!

* "Rakumori" เป็นชื่อผลิตภัณฑ์บริการที่พัฒนาโดย Morzwell ในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการรวมบริการเครื่องเคียงแช่เย็นและเครื่องอุ่นอาหารสำหรับสถานบริบาลโดยเฉพาะ

เราซึ่งเป็นผู้นำเสนอบริการ บริษัท Morzwell Co., Ltd.

ความสุขในมื้ออาหารช่วงบั้นปลายของชีวิต

บริษัทของเราตั้งอยู่ในจังหวัดชิมาเนะ ซึ่งมีอัตราการเกิดที่ลดลง และมีประชากรสูงอายุมากเป็นพิเศษในประเทศญี่ปุ่น
นั่นคือเหตุผลที่เราอยู่ในอันดับแรกๆ ของโลกที่กำลังประสบกับปัญหานี้ และเราได้ทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของเราในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเพื่อปกป้องบ้านเกิดของเรา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "อาหาร" ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงชีวิต และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอด 365 วัน
เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกของ "อาหาร" ต่อไป บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า "ความอร่อยและความเห็นอกเห็นใจไม่เป็นสองรองใคร"

เราหวังว่าชีวิตของทุกคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยจะเต็มไปด้วยความสุขจนถึงวาระสุดท้ายในชีวิต

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการขยายขนาด

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท Morzwell Co., Ltd.
เว็บไซต์บริษัท https://morzwell.co.jp/
เนื้อหากิจการ 1.ผลิตและจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ
2.พัฒนา จำหน่าย บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบและซอฟต์แวร์
3.ธุรกิจบริการส่งอาหารกล่องผู้สูงอายุถึงที่บ้าน
4.ธุรกิจสนับสนุนชีวิตการซื้อของและโลจิสติกส์
5.ธุรกิจบริการจัดการครัว (บริการอาหารแบบสัญญา) สำหรับสถานพักผู้สูงอายุ
ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ.1996
เงินทุนจดทะเบียน 10,000,000 เยน
จำนวนพนักงาน 148 คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp

Morzwell Co., Ltd.