ข้อมูลมาใหม่และอีเวนท์

5 บริษัทจากจังหวัดชิมาเนะจัดแสดงร่วมกันและได้รับคำขอเจรจาธุรกิจมากกว่า 100 รายการ
Medical Fair Thailand 2023

หน่วยงานสนับสนุนและพัฒนาในต่างประเทศ แผนกส่งเสริมแบรนด์ชิมาเนะจังหวัดชิมาเนะได้จัดบูทจังหวัดชิมาเนะในงานจัดแสดงด้านการดูแลสุขภาพ “Medical Fair Thailand 2023” ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 13-15 กันยายน 2023 และ 5 บริษัทจากจังหวัดชิมาเนะได้จัดแสดงเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในตลาดไทยและอาเซียน
บูทของจังหวัดชิมาเนะอยู่ใกล้กับทางเข้าออกของสถานที่จัดงานอันกว้างขวาง และการออกแบบบูทที่ใช้ชิมาเนโกะเพื่อดึงดูดสายตาก็นับว่าประสบความสำเร็จ และบริษัทที่จัดแสดงทั้ง 5 แห่งได้รับคำขอเจรจาธุรกิจถึง 113 รายการทั้งรายใหญ่และรายย่อย
Medical Fair Thailand เป็นงานจัดแสดงด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ทุกๆ 2 ปีตั้งแต่ปี 2003 และในการจัดแสดงครั้งที่ 10 ในปี 2023 ก็มีองค์กรและบริษัท 800 แห่งจาก 40 ประเทศและภูมิภาคมาจัดแสดง และมีผู้มาร่วมงาน 10,000 คนจาก 74 ประเทศ สำหรับประเทศญี่ปุ่น นอกจากจังหวัดชิมาเนะแล้วก็ยังมีโตเกียว จังหวัดฟูกูชิมะ และเมืองโกเบ ฯลฯ มาจัดแสดงสินค้าร่วมกัน
ที่บูทของจังหวัดชิมาเนะ นอกเหนือจากการจัดแสดงของ 5 บริษัทแล้ว ยังมีการแสดงแผ่นพับ ฯลฯ จาก 10 บริษัทในจังหวัดชิมาเนะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอีกด้วย
วันก่อนงานจัดแสดง ผู้ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทที่จัดแสดงได้ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาล 2 แห่งในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
รัฐบาลไทยมีความพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มาหลายปีและรักษามาตรฐานทางการแพทย์ไว้ในระดับสูง ในทางกลับกันเมื่ออัตราการเกิดลดลงและจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น ก็คาดการณ์ได้ถึงการเติบโตของตลาดการดูแลผู้สูงอายุ

บริษัทในจังหวัดชิมาเนะที่จัดแสดง

Alpron Co., Ltd.
ERISA Co., Ltd.
SKSS Inc.
ห้องปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์เซกิยะ
Morzwell Co., Ltd.

ติดต่อสอบถาม

Overseas Expansion Support Office, Shimane Prefectural Government
kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp