คาดคะเนความเสี่ยงในอนาคตของภาวะสมองเสื่อมโดยใช้เทคโนโลยี AI

SupportBrain®

เป็นเทคโนโลยีที่นำเสนอโอกาสในการคิดป้องกันภาวะสมองเสื่อมและนำไปสู่การทบทวนรูปแบบการดำเนินชีวิต

ผลิตโดยบริษัท
ERISACo., Ltd.

ประเด็นปัญหาในสาขา “การป้องกันภาวะสมองเสื่อม”

การเสื่อมลงของการทำงานขั้นสูงของสมองจะค่อยๆ ดำเนินไปเป็นเวลาหลายปี ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่การเสื่อมลงของการทำงานขั้นสูงของสมองไปรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน และเมื่อภาวะสมองเสื่อมแสดงอาการออกมา การเสื่อมลงของการทำงานขั้นสูงของสมองจะดำเนินไปแบบถาวร ดังนั้นการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการป้องกันและการรักษา อย่างไรก็ตาม อาการในระยะเริ่มแรกอาจสับสนกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุ ซึ่งมักเป็นอุปสรรคต่อการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมทั่วโลกพบว่ามีมากกว่า 55 ล้านคน และคาดการณ์ว่าจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 65 ล้านคนภายในปี 2030 และเพิ่มขึ้น 3 เท่าเป็นมากกว่า 152 ล้านคนภายในปี 2050*1 และได้กลายมาเป็นปัญหารอบตัวเราเมื่อมองจากทั่วโลก จึงทำให้ความต้องการที่จะตรวจสอบและป้องกันถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

เพื่อตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าว เราจึงต้องทำให้ข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงเกี่ยวกับความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันที่เหมาะสม และปัจจัยเสี่ยงส่งถึงผู้คนจำนวนมาก

*1 : คาดคะเนในปี 2021 โดยสถาบันวิจัยและประเมินตัวบ่งชี้สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

SupportBrain® มีส่วนช่วยในการแก้ไขประเด็นปัญหาในสาขาการป้องกันภาวะสมองเสื่อม

  1. ไม่เพียงแต่ประเมินฮิปโปแคมปัสและเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกเท่านั้น แต่ยังประเมินสมองทั้งหมดเพื่อเป็นเป้าหมายการวิเคราะห์
  2. หากมีภาพ MRI ศีรษะที่ตรงตามเงื่อนไขการถ่ายภาพ รายงานจะถูกส่งกลับภายใน 30 นาที
  3. การรู้ถึงความเสี่ยงในอนาคตจะช่วยเพิ่มความสนใจในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมและเพิ่มแรงจูงใจในการปรับปรุงชีวิตประจำวัน
SupportBrain®

จุดเด่นและการใช้งาน SupportBrain®

SupportBrain® เป็นบริการการตรวจสอบที่พัฒนาร่วมกันโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิมาเนะ, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชิงะ, ERISA Co., Ltd. และด้วยการอัปโหลดภาพ MRI ศีรษะที่ตรงตามเงื่อนไขการถ่ายภาพไปยังคลาวด์ ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะของสมองโดยใช้เทคโนโลยี AI และคาดการณ์ความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้ นอกจากนี้ SupportBrain® ยังมีความแม่นยำสูงโดยการเปรียบเทียบไม่เพียงแค่บางส่วนของสมองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสมองทั้งหมดด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล
เทคโนโลยีนี้มีต้นกำเนิดในญี่ปุ่นซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีประชากรผู้สูงวัยมาก และเนื่องจากเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีประชากรผู้สูงวัยมาก จึงยิ่งทำให้สามารถนำไปสู่การป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการใช้เทคโนโลยี AI ที่ได้รับการพัฒนา

สภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน

ภาพ MRI ศีรษะ

ภาพ MRI ศีรษะ

[เงื่อนไขการถ่ายภาพ] ต้องใช้ความแรงของสนามแม่เหล็ก MRI 1.5 เทสลา หรือ 3.0 เทสลา, ภาพถ่วงน้ำหนัก 3D-T1 ของสมองแบบผ่าซีก ชิ้นภาพหนา 1 มม.

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการถูกจำกัดไว้ที่ Windows (64 บิต)

ขั้นตอนการนำมาใช้ในสถานพยาบาล

  1. ตรวจสอบนโยบายความปลอดภัย
    อุปกรณ์ข้อมูล
  2. ให้ที่อยู่อีเมล
  3. วิเคราะห์ตัวอย่าง
  4. ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

เมื่อใช้งาน SupportBrain® หลังจากสมัครแล้ว เบื้องต้นจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ MRI, วิธีการถ่ายภาพดังกล่าว และดูว่าสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้หรือไม่ ทันทีที่เราพิจารณาแล้วว่าสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่มีปัญหา เราจะสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการและดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น หลังจากนั้นหากสามารถตรวจสอบว่าภาพที่ถ่ายในสถานที่ติดตั้งสามารถวิเคราะห์ตามภาพตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม จะถือว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ข้อดีของการใช้ SupportBrain®

1.วิเคราะห์สมองทั้งหมด ไม่ใช่แค่บางส่วน

ที่ผ่านมาการวินิจฉัยด้วยภาพสำหรับการวินิจฉัยความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมจะประเมินการฝ่อของสมองเพียงบางส่วน (ฮิบโปแคมปัส ฯลฯ) แต่ SupportBrain® ที่พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิมาเนะ, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชิงะ และบริษัทของเราได้ตั้งเป้าไปที่การวิเคราะห์พื้นที่ของสมองทั้งหมด และใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลจาก AI เพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงภาวะฝ่อในพื้นที่เฉพาะภายในสมองทั้งหมด และสามารถประเมินความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้โดยใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูง

วิเคราะห์สมองทั้งหมด ไม่ใช่แค่บางส่วน

2.ส่งมอบรายงานผลที่รวดเร็ว

SupportBrain® เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ และด้วยการอัปโหลดภาพสมองที่ถ่ายด้วย MRI ศีรษะไปยังคลาวด์ SupportBrain® ก็จะเปรียบเทียบและวิเคราะห์ภาพเหล่านั้นกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์จะดำเนินการทันที และแสดงเป็นรายงานความเสี่ยงในอนาคตของภาวะสมองเสื่อมภายในเวลาประมาณ 30 นาที และเพื่อให้ผู้เข้ารับการตรวจสอบเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในรายงานจึงมีคำอธิบายอย่างละเอียด ทำให้ผู้เข้ารับการตรวจสอบเข้าใจสภาพของตนเองได้ง่ายขึ้น และนำไปสู่โอกาสในการทบทวนรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองได้ง่ายขึ้น

ส่งมอบรายงานผลที่รวดเร็ว

3.เพิ่มแรงจูงใจในการตรวจสอบและความสนใจเรื่องภาวะสมองเสื่อม

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ด้วยการส่งมอบรายงานผลที่รวดเร็วและคำอธิบายที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้เข้ารับการตรวจสอบ จึงสามารถคาดหวังการเพิ่มแรงจูงใจในการปรับปรุงชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับการตรวจสอบได้
แม้ว่าความชุกของภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นทุกปีและกลายเป็นปัญหาใกล้ตัวอย่างมาก แต่โดยทั่วไปแล้วปัญหานี้ไม่ได้ถูกพิจารณาอย่างลึกซึ้งมากขนาดนั้น และหลายคนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องนี้ แต่ด้วยการเพิ่มแรงจูงใจในการตรวจสอบของผู้เข้ารับการตรวจสอบจะกลายเป็นโอกาสในการให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวได้

เพิ่มแรงจูงใจในการตรวจสอบและความสนใจเรื่องภาวะสมองเสื่อม

ความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการตรวจสอบ

ฉันรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของภาวะสมองเสื่อมของฉันแล้วค่ะ ฉันจึงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างวางใจ อีกทั้งฉันยังอยากตรวจสอบอีกถ้าฉันมีข้อกังวลใจค่ะ

ช่วงอายุ 80 ปี, เพศหญิง
ช่วงอายุ 80 ปี, เพศหญิง

ฉันรู้สึกดีมากที่ได้ทราบสถานะความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในตอนนี้ของตนเองค่ะ ฉันตั้งใจที่จะตรวจสอบตามกำหนดเวลาในอนาคตด้วยค่ะ

ช่วงอายุ 70 ปี, เพศหญิง
ช่วงอายุ 70 ปี, เพศหญิง

ผมอยากเข้ารับการตรวจตามกำหนดเวลาครับ ผมวางแผนที่จะฝึกการทำงานของสมองอย่างต่อเนื่องทุกวัน และผมก็แนะนำให้ภรรยาเข้ารับการตรวจสอบเช่นกันครับ

ช่วงอายุ 60 ปี, เพศชาย
ช่วงอายุ 60 ปี, เพศชาย

ผลลัพธ์แสดงเป็นตัวเลขจึงทำให้เข้าใจง่ายครับ และผมอยากตรวจสอบตามกำหนดเวลาเพื่อดูสภาพความเปลี่ยนแปลงครับ

ช่วงอายุ 60 ปี, เพศชาย
ช่วงอายุ 60 ปี, เพศชาย

ฉันรับการตรวจเพราะผลการตรวจสอบอื่นๆ พบว่ามีอาการฝ่อของสมองเล็กน้อยค่ะ แม้ว่าครั้งนี้ความเสี่ยงจะต่ำ แต่ฉันอยากเข้ารับการตรวจอีกครั้งใน 3 ปีจากนี้ค่ะ

ช่วงอายุ 70 ปี, เพศหญิง
ช่วงอายุ 70 ปี, เพศหญิง

ฉันไม่รู้ว่ามีการตรวจสอบแบบนี้อยู่ค่ะ และถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ ฉันคงจะเข้ารับการตรวจให้เร็วกว่านี้ค่ะ

ช่วงอายุ 60 ปี, เพศหญิง
ช่วงอายุ 60 ปี, เพศหญิง

ความคิดเห็นจากบุคลากรทางการแพทย์

สมองฝ่อนั้นแยกแยะได้ยากแม้จะตรวจสอบโดยมนุษย์ครับ และผมคิดว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์เพราะสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้ AI ครับ

บุคลากรทางการแพทย์ A
บุคลากรทางการแพทย์ A

เราอาจสามารถมอบอนาคตที่สดใสให้กับผู้ที่เข้ารับบริการนี้ได้ค่ะ

บุคลากรทางการแพทย์ B
บุคลากรทางการแพทย์ B

เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ในมุมมองแบบเป็นกลางจึงเข้าใจได้ง่าย และสามารถมอบโอกาสในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ครับ

บุคลากรทางการแพทย์ C
บุคลากรทางการแพทย์ C

เนื่องจากผู้เข้ารับการตรวจสอบจะได้รับการวิเคราะห์ทันที จึงเป็นการดีที่จะสามารถรับผลได้ในวันเดียวกันค่ะ

บุคลากรทางการแพทย์ D
บุคลากรทางการแพทย์ D

เป็นเรื่องดีที่มีการแสดงเป็นตัวเลขและรายงานก็เข้าใจง่ายครับ

บุคลากรทางการแพทย์ E
บุคลากรทางการแพทย์ E

เนื่องจากสามารถดูสมองทั้งหมดได้ด้วย AI จึงเป็นเรื่องที่ดีจากมุมมองทางคลินิกเช่นกัน เนื่องจากช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นค่ะ

บุคลากรทางการแพทย์ F
บุคลากรทางการแพทย์ F

ความคิดเห็นจากบริษัทและหน่วยงานท้องถิ่น

ผมอยากติดต่อขอร่วมมือกันเนื่องจากเราคาดหวังได้ว่าตลาดจะมีการฟื้นฟูในขอบข่ายของการป้องกันภาวะสมองเสื่อมครับ

บริษัท A
บริษัท A

สุขภาพสมองเป็นเรื่องที่ผู้คนให้สนใจอย่างมากแม้ในบริษัทของเราเพื่อการจัดการด้านสุขภาพค่ะ ดังนั้นฉันจึงอยากใช้เพื่อตรวจสุขภาพในองค์กรค่ะ

บริษัท B
บริษัท B

ผมกำลังพิจารณาที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่และสถานที่ลงทุนครับ และผมคิดว่านี่เป็นธุรกิจที่น่าสนใจครับ

บริษัท C
บริษัท C

เราใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันครับ และยังเป็นการดีที่หน่วยงานท้องถิ่นสามารถควบคุมความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในประชาชนได้ครับ

เมือง A
เมือง A

ฉันรู้สึกว่านี่เป็นการดำเนินการริเริ่มบุกเบิกค่ะ และฉันอยากให้บริการในวงกว้างเพื่อเป็นบริการสำหรับประชาชนค่ะ

เมือง B
เมือง B

นี่เป็นการดำเนินการขั้นสูงที่ปรับให้เป็นเชิงพาณิชย์ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ดังนั้นฉันจึงอยากร่วมมือในกิจกรรมการเผยแพร่นี้ด้วยกันค่ะ

เมือง C
เมือง C

พวกเราคือผู้ผลิต บริษัท ERISA Co., Ltd.

“BRAIN (สมอง)” ที่สนับสนุนความเป็นตัวตนของคุณ

ERISA รับผิดชอบในการพัฒนาโซลูชันที่จำเป็นเพื่อ “เข้าใจสมอง”

เทคโนโลยีการวิเคราะห์สมองอันเป็นเอกลักษณ์ของ ERISA สามารถนำไปใช้กับโรคที่เกิดจากสมองต่างๆ ไม่เพียงแค่ภาวะสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความผิดปกติทางด้านจิตใจอย่างโรคซึมเศร้าและโรคทางระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถวางใจได้ผ่าน SupportBrain® ในฐานะบริษัทที่สนับสนุน “ความเป็นตัวตนของคุณ”

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการขยายขนาด

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท ERISA Co., Ltd.
เว็บไซต์บริษัท https://www.erisa.co.jp/
เนื้อหากิจการ วิจัย พัฒนา และจำหน่ายเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพสมองโดยใช้ AI × OI
ปีที่ก่อตั้ง ปี 2017
เงินทุนจดทะเบียน 82.5 ล้านเยน
จำนวนพนักงาน 10 คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp

ERISA Co., Ltd.