เพียงใช้สารดูดซับโลหะเพียงสารเดียวก็สามารถดูดซับโลหะหนักหลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Metal Grid A

สามารถจัดการธาตุ Selenium, Fluorine, Boron และ Chromium VI ด้วยสารเพียงตัวเดียว
สามารถกำหนดรูปแบบและส่วนผสมได้ตามจุดประสงค์การใช้งาน (Made to Order)

ผลิตโดยบริษัท Daifuku Kogyo Co., Ltd.

คุณประสบปัญหาในการจัดการกับดินและน้ำที่มีโลหะหนักและสารอันตรายปนเปื้อนหรือไม่?

โลหะหนักและสารอื่นๆ ที่เกินปริมาณที่กำหนดอาจเกิดขึ้นมาได้ในดินและน้ำระหว่างงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา ฯลฯ
ในกรณีดังกล่าว จะไม่สามารถนำดินและน้ำที่ปนเปื้อนกลับมาใช้ใหม่ด้วยการฝังกลบหรือกำจัดทิ้งได้ตามปกติ ซึ่งจะต้องทำการขนส่งดินและน้ำนั้นไปยังโรงบำบัดและทำการกำจัดสารอันตราย ส่งผลทำให้เกิดภาระมากในด้านต่างๆ เช่น ด้านต้นทุน ด้านระยะเวลาในการก่อสร้าง และด้านภาระงานที่คนงานต้องแบกรับมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ Metal Grid A
เพียงสารเดียวจะสามารถขจัดปัญหาดังกล่าวให้หายไปได้

  1. เพียงสารชนิดเดียว ก็สามารถบำบัดโลหะหนักได้หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนได้
  2. รูปแบบ, ส่วนผสม, ความเข้มข้น ฯลฯ สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  3. สามารถนำดินและน้ำที่ปนเปื้อนกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนแรงงานและการบำบัดได้อย่างมาก
Metal Grid A

ข้อดีของการใช้ผลิตภัณฑ์ Metal Grid A

1.เพียงสารชนิดเดียวก็สามารถจัดการกับธาตุ Selenium, Fluorine, Boron และ Chromium (Cr(VI)) ได้ ซึ่งเคยเป็นเรื่องยากสำหรับเทคโนโลยีทั่วไปที่เคยมีมา

การทดสอบการดูดซับแบบสมดุล

(ปริมาณการดูดซับเมื่อเทียบเท่ากับมาตรฐานปริมาณการชะล้างในดินของสารแต่ละชนิดผ่านการทดสอบการดูดซับแบบสมดุล)

สารดูดซับ Arsenic V (สารหนู) Selenium IV Selenium VI Lead (ตะกั่ว) Cadmium Chromium VI Fluorine Boron
สารดูดซับทั่วไป (ผลิตภัณฑ์ของบริษัท) 1.5mg/g 1.2mg/g 0.5mg/g 2.0mg/g 1.4mg/g - - -
Metal Grid A 10.0mg/g 4.5mg/g 4.5mg/g 4.0mg/g 1.5mg/g 6.5mg/g 3.5mg/g 1.5mg/g

ความสามารถในการดูดซับ Arsenic (สารหนู), Selenium, Lead (ตะกั่ว), Cadmium, Chromium, Fluorine, Boron

2.รูปแบบ, ส่วนผสม, ความเข้มข้น ฯลฯ สามารถทำการปรับแต่งได้ตามต้องการ

เนื่องจากสามารถทำการปรับแต่งรูปแบบ, ส่วนผสม และความเข้มข้นได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน จึงไม่เพียงแค่มีคุณสมบัติในการดูดซับที่ดีเยี่ยม แต่ยังสามารถใช้งานได้ง่ายเป็นอย่างยิ่งซึ่งสามารถช่วยลดภาระในการทำงานได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงค่าขอบเขตกว้างตั้งแต่ pH4 ถึง pH12 และผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน ฯลฯ อีกด้วย ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงแสดงประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการบำบัดดินและน้ำให้บริสุทธิ์

รูปแบบผง
รูปแบบผง
มาตรการใช้กับดินปนเปื้อน
วิธีการใช้ : ใช้เป็นชั้นดูดซับ(Adsorption Layer), ปริมาณการเติมสาร 30 kg/m3 ขึ้นไป
มาตรการใช้กับน้ำปนเปื้อน
วิธีการใช้ : ใช้กับโรงบำบัด, ปริมาณการเติมสาร 0.2 kg/m3 ขึ้นไป
มาตรการใช้กับน้ำบาดาล
วิธีการใช้ : ใช้กับกำแพงบำบัด (Permeable Reactive Barrier: PRB), ปริมาณการเติมสาร 50 kg/m3 ขึ้นไป
รูปแบบเม็ด
รูปแบบเม็ด
มาตรการใช้กับน้ำปนเปื้อน
วิธีการใช้ : ใช้กับโรงกรองน้ำ, ปริมาณการเติมสาร 0.2 kg/m3 ขึ้นไป
มาตรการใช้กับน้ำบาดาล
วิธีการใช้ : ใช้กับกำแพงบำบัด (Permeable Reactive Barrier: PRB), ปริมาณการเติมสาร 50 kg/m3 ขึ้นไป
รูปแบบน้ำ
รูปแบบน้ำ
มาตรการใช้กับน้ำปนเปื้อน
วิธีการใช้ : ใช้กับโรงบำบัด, ปริมาณการเติมสาร 200 ppm ขึ้นไป

3.ลดต้นทุนและแรงงานลงได้อย่างมาก

ผลิตภัณฑ์ Metal Grid A ใช้วัตถุดิบหลักคือ Silica, Aluminum oxide, Magnesium ฯลฯ ซึ่งทำให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ต่ำ นอกจากนี้ ตัวผลิตภัณฑ์เองยังสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า จึงทำให้สามารถลดต้นทุน Running Cost ได้
นอกจากนี้ดิน (รวมถึงน้ำ) ที่มีค่าสูงกว่ามาตรฐานแล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการกำจัดทิ้ง

มีต้นทุนต่ำเนื่องจากไม่ใช้พลังไฟฟ้า
มีต้นทุนต่ำเนื่องจากไม่ใช้พลังไฟฟ้า
สามารถนำดิน (รวมถึงน้ำ) ที่ค่าสูงกว่ามาตรฐานนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
สามารถนำดิน (รวมถึงน้ำ) ที่ค่าสูงกว่ามาตรฐานนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัท Daifuku Kogyo ผลิต

พวกเราคือผู้ผลิต บริษัท Daifuku Kogyo Co., Ltd.

พวกเราช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ผ่านการทำงานด้วย “ความจริงใจ” และ “ความไว้วางใจ”

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1958 บริษัท Daifuku Kogyo ก็มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านการทำงานด้วย "ความจริงใจ" และ "ความไว้วางใจ"
นอกจากนี้ เรายังได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาเติบโตของบริษัท
สำหรับผลิตภัณฑ์ Metal Grid A นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณไซต์งานก่อสร้าง
ด้วยองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้สามารถดูดซับโลหะหนักหลายชนิดได้ ส่งผลให้สถานที่ก่อสร้างมีความเป็นมิตรต่อทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่รุ่งเรือง และทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าต่อไป
เรายังมุ่งมั่นที่จะเติบโตให้มากขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่องและพยายามอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงสมัยต่อไป

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการขยายขนาด

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท Daifuku Kogyo Co., Ltd.
เว็บไซต์บริษัท https://www.daifuku-izumo.co.jp/
เนื้อหากิจการ งานวิศวกรรมโยธา, งานสถาปัตยกรรม, งานนั่งร้าน, งานวิศวกรรมโยธา, งานหิน, งานท่อ, งานกระเบื้อง งานอิฐและบล็อก, งานโครงสร้างเหล็ก, งานทางเท้า, งานขุดลอก, งานทาสี, งานจัดสวน, งานประปา, งานรื้อถอน ฯลฯ
ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1958
เงินทุนจดทะเบียน 30,000,000 เยน
จำนวนพนักงาน 89 คน ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2023

ผลิตภัณฑ์ Metal Grid A (รวมถึง Hydro Vanguard) เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท “Hydrological Engineering Co., Ltd.” ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท “Daifuku Kogyo Co., Ltd.”

ชื่อบริษัท Hydrological Engineering Co., Ltd.
เว็บไซต์บริษัท https://www.hydro-eg.asia/index.html
ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 2015
เงินทุนจดทะเบียน 20,000,000 เยน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp

Daifuku Kogyo Co., Ltd.