พลังกำจัดกลิ่นสูงกว่าถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิม

ระบบกําจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างหมดจดด้วยระบบกำจัดกลิ่นผ่านวัสดุโฟมกลาสที่มีรูพรุนซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะตัว
นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและลดต้นทุน Running Cost ได้อย่างมาก!

ผลิตโดยบริษัท MIRAIE Co., Ltd.

คุณประสบกับปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ปุ๋ยหมัก กากตะกอน ฯลฯ หรือไม่?

และเนื่องจากกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นสามารถถูกพัดพาและกระจายไปตามกระแสลมได้ง่าย ผลกระทบจากกลิ่นที่มีต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียงจึงมีสูง และอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟาร์มสุกรมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากแอมโมเนียรุนแรง และการใช้วัสดุกำจัดกลิ่นบางประเภทอาจจำเป็นต้องมีการสับเปลี่ยนวัสดุใหม่บ่อยครั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภาระที่หนักทั้งในแง่ของต้นทุนและในแง่ของการบำรุงรักษา

ระบบกําจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE นั้น
สามารถแก้ปัญหาเรื่อง “กลิ่น” ที่คุณกำลังประสบปัญหาให้หมดไปได้

 1. สามารถกำจัดกลิ่นรุนแรงอย่างกลิ่นแอมโมเนียได้มากกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 7 เท่า
 2. ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะตัว ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้
 3. ลดค่าใช้จ่ายการนำเข้าติดตั้งใช้งานและต้นทุน Running Cost อย่างมาก
ระบบกําจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE

พลังกำจัดกลิ่นสูงกว่าถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิม

เมื่อกลิ่นไม่พึงประสงค์ไหลผ่านวัสดุโฟมกลาสที่มีรูพรุนเล็ก ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก จุลินทรีย์ย่อยสลายกลิ่นที่อาศัยอยู่ในวัสดุโฟมกลาสจะทำการย่อยสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดกระบวนการขจัดกลิ่นได้
นอกจากนี้ระบบน้ำเลี้ยงที่ถูกใช้ในระบบกำจัดกลิ่นนั้นจะเป็นระบบหมุนเวียน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายการนำเข้าติดตั้งใช้งานและต้นทุน Running Cost ได้เป็นอย่างมาก

พลังกำจัดกลิ่นสูงกว่าถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิม

ข้อดีของการนำระบบกําจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE เข้ามาใช้งาน

1.ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นสูงกว่าถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิม

ด้วยความสามารถในการยึดเกาะของแบคทีเรียย่อยสลายกลิ่นจำนวนนับไม่ถ้วนในวัสดุโฟมกลาสที่มีรูพรุนนั้น หากเปรียบเทียบกับระบบกำจัดกลิ่นทั่วไปแล้วจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นสูงกว่าถึง 7 เท่า ซึ่งสามารถลดผลกระทบจากกลิ่นที่มีต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียงที่มีสาเหตุมาจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้

2.ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยลงเหลือเพียง 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับแบบปกติซึ่งสามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้

ระบบการดับกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพทั่วไปนั้น เมื่อทำการซ้อนทับวัสดุที่ใช้ในการกำจัดกลิ่นจนสูงขึ้นแล้ว จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นต่ำลง ในขณะที่ระบบกําจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE นั้นใช้วัสดุโฟมกลาสที่มีรูพรุนซึ่งสามารถเลี้ยงจุลินทรีย์ได้ในระดับเข้มข้นรวมถึงการออกแบบโครงสร้างที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ทำให้แม้จะทำการซ้อนทับวัสดุดับกลิ่นจนสูง แต่ก็ยังคงประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นได้ไม่เปลี่ยนแปลง
ความกะทัดรัดสูง สามารถลดพื้นที่ในการติดตั้งลงเหลือเพียง 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับแบบทั่วไป

ระบบกําจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE
ระบบกําจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE

TH: สามารถทับซ้อนวัสดุดับกลิ่นให้สูงขึ้นได้ทำให้ลดพื้นที่ในการติดตั้ง

เหลือเพียง 1 ใน 5 จากแบบทั่วไป

* ข้อมูลผลสำรวจจากผู้ผลิต

3.ลดต้นทุนได้เป็นจำนวนมาก

เมื่อเทียบกับการกำจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพแบบดั้งเดิมแล้ว ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าติดตั้งจะต่ำกว่า รวมถึงระยะเวลาที่จำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุนั้นยาวนานมากอยู่ที่ประมาณ 10 ปี ดังนั้นจึงสามารถลดต้นทุนทั้งค่าใช้จ่ายในการนำเข้าติดตั้งระบบและต้นทุนค่าใช้จ่าย Running Cost ลงได้อย่างมาก

ตัวอย่างการนำเข้าระบบกําจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE

อุตสาหกรรมปศุสัตว์

สามารถกำจัดกลิ่นที่มีความเข้มข้นสูงที่เกิดจากมูลสัตว์ได้เป็นอย่างมาก เพียงแค่นำระบบใหม่เข้ามาใช้แทนวัสดุกำจัดกลิ่นแบบดั้งเดิมก็สามารถลดต้นทุนได้

ตัวอย่างฟาร์มสุกร : นำระบบใหม่เข้ามาแทนการใช้ขี้เลื่อยไม้ดับกลิ่น

ค่าที่วัดได้หลังจากนำระบบใหม่เข้ามาใช้
ปริมาณแก็สที่กำจัดได้ 75m³/นาที
ความเข้มข้นของกลิ่นต้นทาง (ppm-NH₃) 2,600
ความเข้มข้นหลังกระบวนการกำจัดกลิ่น (ppm-NH₃) 48
อัตราการกำจัดกลิ่น 98.1%

* ปริมาณแอมโมเนียที่ถูกกำจัดออกต่อ 1 ลบ.ม. ของวัสดุกำจัดกลิ่น

ความสามารถในการกำจัดกลิ่น

เพิ่มขึ้น 4.1 เท่า

อุตสาหกรรมปศุสัตว์

ผู้ผลิตปุ๋ยหมัก

ระบบใหม่มีประสิทธิภาพต่อส่วนประกอบของกลิ่นไม่พึงประสงค์หลายชนิดซึ่งเกิดจากเศษอาหารหรือมูลสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมัก

ตัวอย่างศูนย์ผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหาร

ค่าที่วัดได้หลังจากนำระบบใหม่เข้ามาใช้
ปริมาณแก็สที่กำจัดได้ 65m³/นาที
ดัชนีกลิ่นต้นทาง 36 (ปริมาณสูงสุด)
ค่าดัชนีหลังผ่านกระบวนการกำจัดกลิ่น 20

เมื่อเทียบกับระบบกำจัดกลิ่นแบบทั่วไปปริมาณการกำจัดกลิ่น

เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า

ผู้ผลิตปุ๋ยหมัก

บริษัทกำจัดกากตะกอน

สามารถย่อยสลายส่วนประกอบของกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากตะกอนน้ำเสียได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างเต็มรูปแบบและเป็นการเพิ่มความคำนึงใส่ใจถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างได้

ตัวอย่างศูนย์ผลิตปุ๋ยหมักกากตะกอน : นำระบบใหม่เข้าใช้แทนวัสดุขี้เลื่อยไม้ดับกลิ่น

ระบบกําจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE

ต้นทุนต่อปี

ลดลง 18,000,000 เยน

บริษัทกำจัดกากตะกอน

▶ ตัวอย่างการนำไปใช้ในรูปแบบอื่น ๆ

 • มูลไก่
 • มูลสุกร
 • มูลวัว
 • มูลม้า
 • ขยะเปียก
 • กากตะกอนน้ำเสีย
 • มูลสัตว์ทั่วไป
 • โรงงานอาหาร
 • โรงงานกระดาษ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัท MIRAIE ผลิต

พวกเราคือผู้ผลิต บริษัท MIRAIE Co., Ltd.

เพิ่มรอยยิ้มแก่ลูกค้าและโลกใบนี้

บริษัท MIRAIE เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์รีไซเคิลสำหรับโรงงานโดยเน้นไปที่อุปกรณ์ผลิตปุ๋ยหมัก
พวกเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตเฉพาะทางอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในปี 2008 จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การหมักและอุปกรณ์แปรรูปต่าง ๆ แบบเฉพาะตัว ภายใต้ปรัชญา “เพิ่มรอยยิ้มแก่ลูกค้าและโลกใบนี้” และทำการเพิ่มผลิตภาพให้แก่ลูกค้าที่เกี่ยวกับการรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์ ระบบกำจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ MIRAIE นั้น เป็นระบบที่เข้ามาแก้ไขปัญหาด้าน “ประสิทธิภาพ, ต้นทุน, พื้นที่ในการติดตั้ง” ซึ่งเป็นประเด็นที่เทคโนโลยีการดับกลิ่นแบบดั้งเดิมนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ และได้รับการตอบรับจากบริษัทต่าง ๆ ให้เกียรตินำผลิตภัณฑ์ของเราเข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก

พวกเราจะพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อที่จะเพิ่มผลิตภาพให้แก่ลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่โลกใบนี้ไปพร้อมกัน

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการขยายขนาด

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท MIRAIE Co., Ltd.
เว็บไซต์บริษัท https://miraie-corp.com/en
เนื้อหากิจการ พัฒนาและจำหน่ายอุปกรณ์บำบัดกากขยะแบบชีวภาพ
งานออกแบบสถานที่ผลิตปุ๋ยหมัก, ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมัก ฯลฯ
ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. 1972
เงินทุนจดทะเบียน 199,650,000 เยน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023)
จำนวนพนักงาน 17 คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp

MIRAIE Co., Ltd.