อุปกรณ์ผลิตปุ๋ยหมักที่ครองตลาดอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น*

Easy Jet

ด้วยแรงดันอากาศสูงทำให้ไม่จำเป็นต้องพลิกกลับปุ๋ยหมักซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก
สามารถลดต้นทุน, ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์, และสามาถผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้เวลาอันสั้น

ผลิตโดยบริษัท
MIRAIE Co., Ltd.

* ผลงานจากผลิตภัณฑ์ระบบกองเติมอากาศแรงดันสูง (ข้อมูลเดือนมกราคมปี 2023)

คุณพบกับปัญหา “กลิ่นไม่พึงประสงค์” “ขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน” “ต้นทุนที่สูง” จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักหรือไม่?

การนำขยะเศษอาหาร กากตะกอน รวมถึงมูลวัว มูลสุกร มูลไก่ มาทำเป็นวัตถุดิบปุ๋ยหมักอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านผลกำไรเป็นอย่างสูง
แต่หากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักนั้นไม่ดีพอ จะส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น และไม่สามารถผลิตปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพสูงได้
นอกจากนี้ “การพลิกกลับปุ๋ย” ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักนั้น เป็นขั้นตอนที่กินเวลาหลาย ชม. ตลอดทุกวัน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นภาระที่ใหญ่ของคนงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดกรณีปัญหาที่มีสาเหตุจากการสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์กับบริเวณรอบข้างอีกด้วย

คุณพบกับปัญหา “กลิ่นไม่พึงประสงค์” “ขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน” “ต้นทุนที่สูง” จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักหรือไม่?

การนำผลิตภัณฑ์อีซี่เจ็ทซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศญี่ปุ่นอันดับหนึ่ง* เข้ามาใช้นั้นสามารถแก้ปัญหาประเด็นการผลิตปุ๋ยหมักได้

  1. ไม่จำเป็นต้องทำการพลิกกลับปุ๋ยด้วยเครื่องจักรหนัก ทำให้สามารถลดต้นทุนและเวลาในการปฏิบัติการได้เป็นอย่างมาก
  2. สามารถเพิ่มออกซิเจนด้วยปริมาณที่สม่ำเสมอ ทำให้สามารถผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูงได้อย่างยั่งยืน
  3. เวลาที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักลดลง จึงทำให้สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างมาก

* ผลงานจากผลิตภัณฑ์ระบบกองเติมอากาศแรงดันสูง (ข้อมูลเดือนมกราคมปี 2023)

Easy Jet

ด้วยหัวฉีดพิเศษ สามารถสร้างแรงดันอากาศสูงกว่าโบลเวอร์ทั่วไปถึง 50 เท่า

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศแรงดันสูงนั้น เป็นอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยหมักที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
ด้วยหัวฉีดพิเศษที่ลดโอกาสการอุดตันได้เป็นอย่างสูง ทำให้สามารถอัดฉีดอากาศเข้าไปในปุ๋ยหมักได้มากกว่าโบลเวอร์ทั่วไปถึง 50 เท่า ทำให้จำนวนออกซิเจนสามารถแทรกเข้าไปถึงชั้นในของปุ๋ยหมักได้ ไม่เพียงแต่ไม่จำเป็นต้องทำการพลิกกลับปุ๋ยหมักเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีความหนาวเย็นได้ สามารถผลิตปุ๋ยหมักด้วยเวลาการผลิตที่สั้น และแก้ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ได้

ข้อดีของการใช้ผลิตภัณฑ์ อีซีเจ็ท

1.เนื่องจากไม่จำเป็นต้องพลิกกลับปุ๋ย จึงสามารถลดต้นทุนได้

เมื่อคุณนำผลิตภัณฑ์ อีซี่เจ็ทเข้ามาใช้งาน จะสามารถลดต้นทุนแรงงาน ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ที่เคยเป็นภาระสูงจากกระบวนการพลิกกลับปุ๋ยได้ ซึ่งทำให้สามารถลด Running Cost ลงอย่างมาก และเนื่องจากสามารถลดภาระขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก จึงทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้นด้วย

เปรียบเทียบ Running Cost
*1 คำนวณจาก 32 ชม. × 1,500 เยน/ชม. – น้ำมันดีเซล (อัตราการทำงานในสภาวะปกติ)
*2 คำนวณจาก 32 ชม. × 2,470 เยน/ชม. × คนงาน 1 คน (ค่าแรงโดยเฉลี่ยของบริษัท SME)
*3 คำนวณจาก 7.5kWh. × 16 เยน × 720 ชม. × 45% (สมมุติว่าดำเนินเครื่อง 24 ชม. ด้วยอัตราการโหลด 45%)

ประโยชน์อื่น ๆ ด้านการลดต้นทุน

  1. สามารถนำอุปกรณ์ติดตั้งในสถานที่ผลิตเดิมได้ทันที ทำให้สามารถลดต้นทุนการติดตั้งให้เหลือน้อยที่สุดได้
  2. เนื่องจากไม่มีการอุดตัน จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทำให้สามารถลดต้นทุน Running Cost ได้ในระยะยาว

2. ด้วยแรงดันอากาศที่สูงกว่าโบลเวอร์ทั่วไปถึง 50 เท่า* จึงสามารถดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูงได้ด้วยระยะเวลาที่สั้น

นื่องจากเครื่องมืออีซี่เจ็ทสามารถ “ให้ออกซิเจนด้วยปริมาณที่สม่ำเสมอ” ได้ ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์ส่งอากาศอื่น ๆ ที่ไม่สามารถทำได้ จึงทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยหมักได้ โดยการส่งออกซิเจนไปยังปุ๋ยหมักในทุก ๆ ส่วนนั้นจะช่วยสนับสนุนกระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจนทำให้สามารถผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงในระยะเวลาอันสั้นได้ ซึ่งเคยมีตัวอย่างการใช้งานที่สามารถลดเวลาการผลิตปุ๋ยหมักเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิมได้ถึง 61%

* เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรในประเทศญี่ปุ่นแล้ว

ภาพขยายของ อีซี่เจ็ท
ภาพขยายของ อีซี่เจ็ท

ภาพขณะฉีดอัดอากาศแรงดันสูง
ภาพขณะฉีดอัดอากาศแรงดันสูง

3.ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของปุ๋ยหมัก รวมถึงกลิ่นขณะอยู่ในกระบวนการหมักปุ๋ยได้เป็นอย่างมาก

เนื่องจากสามารถส่งออกซิเจนเข้าไปในปุ๋ยหมักได้อย่างทั่วถึงแม้จะเป็นวัตถุดิบปุ๋ยหมักที่มีคุณสมบัติการลอดผ่านอากาศที่ไม่ดี จึงทำให้สามารถผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิมแล้วสามารถลดการเกิดของกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังไม่ต้องกังวลถึงการเกิดกลิ่นฟุ้งขณะทำการพลิกกลับปุ๋ย จึงทำให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณฐานการผลิตได้

สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ถึง 80% เมื่อนำอีซี่เจ็ทเข้ามาใช้งาน

วิธีการแบบดั้งเดิม
วิธีการแบบดั้งเดิม
ดัชนีวัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ : ระดับ 7
(ค่าในเครื่องวัด 250 บวกลบ)

อีซี่เจ็ท
อีซี่เจ็ท
ดัชนีวัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ : ระดับ 2
(ค่าในเครื่องวัด 50 บวกลบ)

ตัวอย่างการนำอีซี่เจ็ทเข้ามาใช้งาน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับปศุสัตว์

มูลม้า, มูลวัว
มูลม้า, มูลวัว
มูลไก่
มูลไก่
มูลสุกร
มูลสุกร

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับขยะเศษอาหาร

ขยะเปียก
ขยะเปียก
ขยะเศษอาหารจากธุรกิจ
ขยะเศษอาหารจากธุรกิจ
กากจากพืช
กากจากพืช

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกากตะกอน

กากตะกอนน้ำตาล
กากตะกอนน้ำตาล
กากตะกอนอาหาร
กากตะกอนอาหาร
กากตะกอนน้ำเสีย
กากตะกอนน้ำเสีย

ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ วัตถุดิบและการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัท MIRAIE Co., Ltd. ผลิต

พวกเราคือผู้ผลิต บริษัท MIRAIE Co., Ltd.

เพิ่มรอยยิ้มแก่ลูกค้าและโลกใบนี้

บริษัท MIRAIE เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์รีไซเคิลสำหรับโรงงานโดยเน้นไปที่อุปกรณ์ผลิตปุ๋ยหมัก
พวกเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตเฉพาะทางอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในปี 2008 จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การหมักและอุปกรณ์แปรรูปต่าง ๆ แบบเฉพาะตัว ภายใต้ปรัชญา “เพิ่มรอยยิ้มแก่ลูกค้าและโลกใบนี้” และทำการเพิ่มผลิตภาพให้แก่ลูกค้าที่เกี่ยวกับการรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์ อีซี่เจ็ท นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ระบบกองเติมอากาศแรงดันสูงซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในด้านการผลิตปุ๋ยหมักพร้อมลดต้นทุนและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และได้มีถูกนำเข้าไปใช้งานกับองค์กรต่าง ๆ มากมาย

พวกเราจะพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อที่จะเพิ่มผลิตภาพให้แก่ลูกค้าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่โลกใบนี้ไปพร้อมกัน

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการขยายขนาด

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท MIRAIE Co., Ltd.
เว็บไซต์บริษัท https://miraie-corp.com/en
เนื้อหากิจการ พัฒนาและจำหน่ายอุปกรณ์บำบัดกากขยะแบบชีวภาพ
งานออกแบบสถานที่ผลิตปุ๋ยหมัก, ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมัก ฯลฯ
ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. 1972
เงินทุนจดทะเบียน 199,650,000 เยน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023)
จำนวนพนักงาน 17 คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp

MIRAIE Co., Ltd.