ข้อมูลมาใหม่และอีเวนท์

3 บริษัทจากจังหวัดชิมาเนะพบปะแลกเปลี่ยนกับบริษัทที่ใช้ Ruby ในประเทศไทย
เข้าร่วมงาน Ruby Conference Thailand 2023

ภาษาเขียนโปรแกรม “Ruby” ที่พัฒนาโดยคุณยูกิฮิโระ มัตสึโมโตะ ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะนี้ได้ถูกนำมาใช้กันทั่วโลก และ Ruby Conference Thailand ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่รวบรวมวิศวกร Ruby ดังกล่าวก็ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2023 โดยหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนาในต่างประเทศ แผนกส่งเสริมแบรนด์ชิมาเนะจังหวัดชิมาเนะได้สร้างกลุ่มภารกิจร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ และ 3 บริษัทไอทีจากจังหวัดชิมาเนะก็ได้เดินทางไปพร้อมกับคุณมัตสึโมโตะซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม
นอกจากได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีในงาน Ruby Conference Thailand แล้ว ยังได้เข้าร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนกับเหล่าวิศวกรต่างๆ และวันก่อนก็ได้ไปเยี่ยมชมบริษัทไอที 2 แห่งในกรุงเทพฯ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทไอทีในไทย ฯลฯ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
รัฐบาลไทยพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อให้บรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว “ประเทศไทย 4.0” และมีความคาดหวังถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมไอที

บริษัทในจังหวัดชิมาเนะที่เข้าร่วม

Egrid Inc.
Techno Project Japan Co.
Far End Technologies Corporation

ติดต่อสอบถาม

Overseas Expansion Support Office, Shimane Prefectural Government
kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp