ข้อมูลมาใหม่และอีเวนท์

เว็บไซต์แนะนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี IT และการบริการจากจังหวัดชิมาเนะ
เปิดตัว “Creating new values with SHIMANE”

สำนักงานสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมแบรนด์ชิมาเนะ ได้ทำการสร้างเว็บไซต์แนะนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี IT และการบริการจากจังหวัดชิมาเนะ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย ในชื่อว่า “Creating new values with SHIMANE”

เราขอแนะนำความสามารถทางเทคนิคขั้นสูงและบริการที่เป็นเลิศของธุรกิจ SME ภายในจังหวัดชิมาเนะสู่ระดับโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์กับการพัฒนาช่องทางการขายในต่างประเทศ เช่น ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นประโยชน์กับการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม

Overseas Expansion Support Office, Shimane Prefectural Government
kaigai-tenkai@pref.shimane.lg.jp